Muhurta

                                                         आनंद आदि योग 
वार ®           रवि            सोम          मंगल        बुध             गुरु            शुक्र        शनि          
 योग ¯             नक्षत्र         नक्षत्र         नक्षत्र          नक्षत्र           नक्षत्र          नक्षत्र        नक्षत्र         
आनंद              अश्विनी       मृगशिरा    आश्लेषा         हस्त         अनुराधा       उ.षाढा      शतभिषा     
काल दंड           भरणी         आर्द्र          मघा            चित्रा          ज्येष्ठा          अभिजीत    पू.भाद्रा     
धूम्राक्ष             कृतिका       पुनर्वसु      पू.फाल्गुनी  स्वाति        मूल             श्रवण         उ.भाद्रा        
प्रजापति          रोहिणी        पुष्य          उ.फाल्गुनी  विशाखा      पू.षाढा        धनिष्ठा        रेवती       
सौम्य              मृगशिरा     आश्लेषा       हस्त           अनुराधा     उ.षाढा        शतभिषा     अश्विनी      
ध्वान्क्ष            आर्द्र            मघा          चित्रा            ज्येष्ठा        अभिजीत    पू.भाद्रा       भरणी      
ध्वज              पुनर्वसु         पू.फाल्गुनी   स्वाति          मूल           श्रवण          उ.भाद्रा       कृतिका       
श्री वत्स          पुष्य            उ.फाल्गुनी    विशाखा       पू.षाढा       धनिष्ठा         रेवती        रोहिणी           
वज्र                आश्लेषा         हस्त          अनुराधा      उ.षाढा      शतभिषा      अश्विनी     मृगशिरा       
मुद्रर              मघा              चित्रा         ज्येष्ठा          अभिजीत   पू.भाद्रा        भरणी        आर्द्र         
 छत्र                पू.फाल्गुनी       स्वाति       मूल             श्रवण         उ.भाद्रा        कृतिका    पुनर्वसु         
 मित्र               उ.फाल्गुनी       विशाखा     पू.षाढा        धनिष्ठा        रेवती          रोहिणी     पुष्य           
मानस            हस्त             अनुराधा    उ.षाढा        शतभिषा    अश्विनी       मृगशिरा   आश्लेषा         
पध्माक्ष          चित्रा            ज्येष्ठा        अभिजीत    पू.भाद्रा       भरणी         आर्द्र           मघा                 
लुम्बक          स्वाति           मूल          श्रवण           उ.भाद्रा       कृतिका      पुनर्वसु      पू.फाल्गुनी        
उत्पात           विशाखा       पू.षाढा       धनिष्ठा         रेवती         रोहिणी       पुष्य          उ.फाल्गुनी    
मृत्यु             अनुराधा       उ.षाढा       शतभिषा      अश्विनी      मृगशिरा     आश्लेषा     हस्त            
काण             ज्येष्ठा           अभिजीत   पू.भाद्रा         भरणी        आर्द्र           मघा          चित्रा           
सिद्धि            मूल              श्रवण         उ.भाद्रा         कृतिका      पुनर्वसु      पू.फाल्गुनी    स्वाति         
शुभ              पू.षाढा          धनिष्ठा        रेवती          रोहिणी       पुष्य          उ.फाल्गुनी    विशाखा       
अमृत           उ.षाढा         शतभिषा     अश्विनी        मृगशिरा    आश्लेषा       हस्त          अनुराधा        
मूसल           अभिजीत     पू.भाद्रा       भरणी           आर्द्र          मघा           चित्रा          ज्येष्ठा           
गद              श्रवण            उ.भाद्रा       कृतिका       पुनर्वसु       पू.फाल्गुनी      स्वाति        मूल           
मातंग         धनिष्ठा           रेवती         रोहिणी        पुष्य           उ.फाल्गुनी     विशाखा      पू.षाढा     
राक्षस          शतभिषा       अश्विनी      मृगशिरा    आश्लेषा         हस्त           अनुराधा    उ.षाढा             
चर              पू.भाद्रा          भरणी         आर्द्र          मघा             चित्रा          ज्येष्ठा        अभिजीत   
स्थिर          उ.भाद्रा           कृतिका     पुनर्वसु       पू.फाल्गुनी       स्वाति       मूल           श्रवण          
प्रवर्धमान     रेवती            रोहिणी      पुष्य           उ.फाल्गुनी       विशाखा     पू.षाढा       धनिष्ठा

*****************************************************************************


तिथियों के देवता (पुराणों से)

प्रथम : अग्नि
द्वितीय :- ब्रह्मा
तृतीय :- कुबेर
चतुर्थी :- गणेश
पंचमी :- नागराज
षष्ठी :- कार्तिकेय
सप्तमी :- सूर्य
अष्टमी :- शिव
नवमी :- दुर्गा
दशमी :- यमराज
एकादशी :- विश्वदेवगण
द्वादशी :- विष्णु
त्रयोदशी :- कामदेव
चतुर्दशी :- सदाशिव
पूर्णिमा :- चन्द्रमा
अमावस्या :- पितर       

No comments: